В помощь строителям и строительству: самострой, лицензия и контроль

Содержание материала

Пример искового заявления в административный суд
(образец на укр. языке)

Заявление сделано от имени вымышленного строительного предприятия.

До окружного адміністративного суду м. Києва
01001, м. Київ, вул. ___________________________, буд. ______

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Промстройбудгаражмонтаж»
02090, м. Київ, вул. Червоноткацька, 2
Код ЄДРПОУ 01010101
Тел. (044) 223-32-32

Відповідач: Інспекція державного
архітектурно-будівельного контролю у м. Києві
01133, м. Київ, бул. Л. Українки, 26
Тел. (044) 286-12-30

Позовна заява
про скасування постанови про накладення штрафу
за правопорушення у сфері містобудування № 547/11 від 18.08.2011 р.

18 серпня 2011 року Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві проведено перевірку дотримання вимог містобудівного законодавства із будівництва торгівельного центру за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 852 (далі - ТРЦ).

За результатами перевірки Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві (надалі – Інспекція) було складено акт від 18.08.2011р.

18 серпня 2011 року Відповідачем було винесено припис № 5 про припинення експлуатації будівель ТРЦ.

18.08.2011 р. Відповідачем було складено протокол про порушення у сфері містобудування від 18.08.2011 р. щодо використання будівлі ТРЦ (далі – Протокол від 18.08.2011 р.).

18 серпня 2011 року на підставі протоколу від 18.08.2011 р., припису від 18.08.2011р. та акту перевірки від 18.08.2011 року Відповідачем винесено Постанову №547/11 про накладення на ТОВ «Промстройбудгаражмонтаж» штрафу у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень за порушення ст. 30-1 Закону України «Про планування та забудову територій», а саме, здійснення експлуатації ТРЦ без сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

ТОВ «Промстройбудгаражмонтаж» не погоджується з результатами перевірки, вважає протокол від 18.08.2011 р. та постанову №547/11 від 18.08.2011 р. необґрунтованими та такими, що підлягають скасуванню, виходячи з наступного.

(ваша аргументация)………………………………………………………………

Таким чином, порушення, вказані у протоколі від 18.08.2011р. не відповідають дійсності, а сам протокол є необґрунтованим і складеним з грубими порушеннями чинного законодавства.

Все вищевикладене підтверджує, що оскаржувана постанова Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві від 18.08.2011 р. № 547/11 не відповідає вимогам закону, є необґрунтованою, винесеною з порушенням процедури та прийнята без об’єктивного розгляду.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» рішення у справах про правопорушення у сфері містобудування, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до господарського суду. При цьому виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до прийняття відповідного рішення або ухвали господарським судом.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 19 Конституції України, ст. ст. _______ Кодексу адмыныстративного судочинства , ст. 28 Закону України «Про планування і забудову територій», ст. ст. 8, 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. ст. 3, 4 Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244,
ПРОСИМО СУД:

 1. Прийняти позов до розгляду;
 2. Визнати незаконною та скасувати постанову Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві № 547/11 від 18.08.2011 р. про накладення штрафу на ТОВ «Промстройбудгаражмонтаж» у розмірі 10 000 000,00 грн.
 3. Судові витрати покласти на Відповідача.

Додатки:

 • Докази сплати державного мита за розгляд справи;
 • Докази сплати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;
 • Докази надсилання цієї позовної заяви та доданих до неї документів Відповідачу;
 • Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Промстройбудгаражмонтаж»;
 • Копія Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Промстройбудгаражмонтаж»;
 • Копія акту перевірки Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві від 18.08.2011 р.;
 • Копія припису Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві від 18.08.2011 р.;
 • Копія протоколу Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві від 18.08.2011 р. про правопорушення у сфері містобудування;
 • Копія постанови Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві № 547/11 від 18.08.2011 р. про накладення штрафу на ТОВ Промстройбудгаражмонтаж

Директор ТОВ Промстройбудгаражмонтаж ____________________________ І.П.Котлаванов

© 2011-2018 Inspektsia.kiev.ua, inspektsia-gask.kiev.ua. All Rights Reserved