В помощь строителям и строительству: самострой, лицензия и контроль

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ

ЛИСТ від 25.10.2010 р. N 40-16-5969

Державна архітектурно-будівельна інспекція розглянула <...> звернення <...> стосовно неоднозначного тлумачення норм чинного законодавства <...> та повідомляє.

1. Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 11 Закону України "Про міліцію" міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право вносити відповідним державним органам, громадським об'єднанням або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов'язкові до розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень.

Таким чином, вимога органів МВС України є підставою для проведення органами Державного архітектурно-будівельного контролю перевірок.

2. Відповідно до частини 1 статті 8 Закону України "Про прокуратуру" вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов'язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені законом чи визначені прокурором строки.

Таким чином, вимога органів прокуратури України є підставою для проведення органами державного архітектурно-будівельного контролю самостійних перевірок.

Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

3. Органи державного архітектурно-будівельного контролю за результатами здійснених перевірок дотримання містобудівного законодавства можуть застосовувати до юридичних осіб заходи, передбачені Законом України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування".

Згідно з частиною 3 статті 70 КАС України докази, одержані з порушенням закону, судом при вирішенні справи не беруться до уваги.

4. Контролюючі функції Держархбудінспекції визначені спеціальними законами України та Положенням про Державну архітектурно-будівельну інспекцію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 N 1434.

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.95 N 244 затверджено Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування та форми відповідних документів, у тому числі протоколу, припису та постанови.

5. Відповідно до загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень інформація <...> (про кількість випадків недопуску представників ДАБІ до перевірок та показники застосування санкцій до суб'єктів господарювання), державною статистичною звітністю не непередбачена.

Збір та узагальнення таких даних у Державній архітектурно-будівельній інспекції не ведеться.

Враховуючи викладене, надати інформацію, зазначену у пункті 5 <...> звернення, не вбачається можливим.

Перший заступник начальника О. Рибак

© 2011-2018 Inspektsia.kiev.ua, inspektsia-gask.kiev.ua. All Rights Reserved